Tjenester vi tilbyr

HAGEDESIGN

Detaljerte plantegninger i målestokk med 3D snitt fra ulike vinkler.

PLANTEPLAN

Skisse i målestokk med oversikt over planter for hagen. Inkludert planteliste og guide for stell.

IDETIME

Vi besøker deg i hagen for å drøfte problemstillinger og kommer med forslag til ideer og løsninger.

hagedesigner, nord hagedesign, nord-norge
HÅNDSKISSER

Skisser tegnet for hånd som passer for mindre prosjekter eller deler av hagen.