HAGEDESIGN

Detaljerte plantegninger i målestokk med 3D snitt fra ulike vinkler.

PLANTEPLAN

Skisse i målestokk med oversikt over planter for hagen. Inkludert planteliste og guide for stell.

IDÉTIME

Vi besøker deg i hagen for å drøfte problemstillinger og kommer med forslag til ideer og løsninger.

Moderne inngangsparti
Nordnorsk Nostalgi
Villa de France
hagedesigner, nord hagedesign, nord-norge
Engelsk hage i nord
Hage for alle – Vi gir tilbake til samfunnet.

Nord Hagedesign er opptatte av at hage skal kunne være for alle, uansett alder, økonomi eller livssituasjon…