Hva er hagedesign?

Hagedesign kan sees på som en arkitekttegning for uteområdet. Designet viser forslag til planløsning der hagen blir delt i ulike soner. En hagedesigner har god kompetanse på å skape et funksjonelt og helhetlig uterom og har et godt estetisk øye for valg av materialer, farger og planter for hagen.

Hagedesign kan i noen tilfeller være enkle planskisser som grovt illustrerer hagens potensiale, til mer detaljerte skisser i målestokk som kan brukes til oppbyggingen av hagen. En hagedesigner kan også levere planteplan med forslag til spesifikke planter, belysningsplan og teknisk plan for prosjektering.

Hvilken type skisse du trenger vil variere ut i fra tomtens kompleksitet og type prosjekt. En enkel skisse kan i mange tilfeller være nok for små prosjekter som f.eks takterrasse eller balkong. Ved større prosjekter med flere installasjoner, vil det være nødvendig å utarbeide mer detaljerte skisser.

Håndtegnet 3D illustrasjon av hage

Håndtegnet eller digitalt?

Nord Hagedesign tilbyr både håndtegnet og digitale skisser.

Skisser tegnet for hånd kan være et fint souvenir og egner seg godt på relativt flate tomter. Digital tegnet 3D-skisse vil være godt egnet ved store komplekse tomter med skrå terreng.

Nord Hagedesign tilbyr også fotorealistisk design hvor du får muligheten til å kunne gå i hagen, altså «Walktrough». Med dette får kunden en bedre visuell forståelse av designet og det blir enklere å sette sitt personlige preg på hagedesignet.

Fotorealistisk design utarbeidet for Hagemessen i Lillestrøm

Hvor mye koster et hagedesign?

Som tidligere nevnt kan et hagedesign variere fra å være en enkel hageskisse i 2D til mer komplekse 3D-skisser som gir en detaljert forståelse av designet og plantene.

Det er vanlig at prisen inkluderer oppmåling, oppstartssamtale, tegning av eksisterende tomt, idéfase, opptegning av design, gjennomgang/visning av skisser og merking av skisser. I tillegg kan det utarbeides forslag til planter og materialer, moodboard, teknisk plan og belysningsplan. Nord Hagedesign tilbyr også en oppfølgingssamtale i ettertid for å følge opp kunden i byggefasen.

I følge artikler på nett bruker en gjennomsnittskunde 50.000,- kr på hagedesign. En gjennomsnittskunde hos Nord Hagedesign bruker ca 30.000-40.000,- kr der de fleste velger konseptskisse og planteplan.

Målsatt snitt tegning utarbeidet for Hagemessen i Lillestrøm

Hvorfor bruke hagedesigner?

De siste årene har nordmenns interesse for uteområdet økt betydelig der vi stadig investerer mer penger på hage og uteområdet.

Et godt planlagt uteområde vil øke boligens verdi betydelig og gi et godt førsteinntrykk av boligen. I en stressfylt hverdag ønsker mange også å bruke hagen til rekreasjon og tilbringe kvalitetstid med familie og venner. Med dagens klimautfordringer blir det stadig viktigere å skape «grønne lunger» i urbane strøk, med et rikt planteliv for å ivareta insektene våre.

Det er således viktig å investere i fagfolk som har riktig utdannelse og kompetanse. Ikke alle som kaller seg hagedesigner eller anleggsgartner er faglært. En utdannet hagedesigner vil ha nødvendig kompetanse på å håndtere og unngå forhold som kan gjøre stor skade, herunder drenering, flom/overvannshåndtering, vann kombinert med elektrisitet, røtter som kan skade grunnmur osv. En utdannet hagedesigner vil også ha god kunnskap om hvilke planter og materialer som kan anvendes i ditt klima.

Sjekk alltid utdannelsen og porteføljen til det aktuelle firmaet og evt. be om referanse fra tidligere kunder.