HAGEDESIGN

IDÉTIME

Noen ganger sitter man fast med sitt hageprosjekt og andre ganger ble det ikke slik man hadde tenkt. En vanskelig skråning eller planter som ikke trives, kan skape mye hodebry. Da kan det være greit å snakke med fagfolk.

Idétimen foregår i hagen din (eller elektronisk) der vi drøfter løsninger og tiltak på problemstillinger du har med hagen din. Det kan handle om forslag til planter, råd om plantestell eller forslag til forbedring av planløsning.

Vi kan også gi forslag til tiltak i forbindelse med salg av bolig.

PROSESSEN

Vi møtes i hagen (eller elektronisk)
Forslag til løsninger og tiltak
Skriftlig oppsummering

Pris kr 2.900,- eks. mva. m/ skriftlig oppsummering

Pris kr 1.800,- eks. mva. u/ skriftlig oppsummering

En grovskisse kan i enkelte tilfeller utarbeides etter idétimen på timebasis.

Hageveiledning, hagedesign