HÅNDSKISSER

Håndskisser kan være et koselig suvenir for hagen i ettertid.

Skisser tegnet for hånd egner seg for tomter med relativt flatt terreng. Det egner seg også for mindre prosjekter eller dersom man vil ha designet deler av hagen. Prosjekter som inkluderer fasadeendringer eller større inngrep i kupert terreng (F.eks terrasse i skråning) egner seg ikke for håndskisser.

Håndskisser leveres i målestokk med plan- og snitt tegning samt 1-2 illustrasjoner i 3D. Planteplan kan medfølge.

Ta kontakt for pristilbud