HAGEDESIGN

HAGEDESIGN

Uteområdet danner førsteinntrykket på boligen din. En gjennomtenkt, funksjonell og helhetlig hage, delt i ulike soner vil øke både nytten og verdien på boligen.

Basert på dine behov og ønsker tegner vi opp en planskisse med 3D-snitt fra ulike vinkler. Vi kan designe hele eller deler av hagen.

PROSESSEN

Kartlegging
Oppstarts samtale
Befaring av tomten, pris 2200,- eks mva.
Pristilbud basert på befaringen, størrelse på tomt og prosjektets omfang.
Visning av skisse
Virtuell presentasjon av skissen i 3D
Tilbakemelding og drøfting
Justering av skisse
Designpakke
2D plantegning i målestokk med 3D-skisser fra ulike vinkler
Beskrivelse & forslag til materialvalg og hoved beplantning
Vi kan også levere
Arbeidstegninger for anleggsgartner eller privatperson
Planteplan
Belysningsplan
Vedlikeholdsguide

For utenbys kunder gis pristilbud basert på bilder, tomtekart og kartleggings samtale. Befaring vil så bli utført før oppstart av prosjektet.

Veiledende pris fra kr 20.000 eks. mva.
Prisen vil variere ut fra tomtens størrelse og omfanget av prosjektet.