Hva betyr pH-verdien i hagen din?

Visste du at surjordsplanten Hortensia skifter farge til blå i surjord og rød/rosa i nøytral jord ?

Hva betyr pH-verdien i jorden?

pH-verdien i jorden kan ha stor betydning for hvilke planter som trives i hagen din. Dersom du sliter med plantene dine kan både svaret og fasiten ligge i jordens pH.

Vi kan dele jordens pH-verdi i 3 kategorier:

Sur jord (pH 3-6,5)
Nøytral jord (pH 7)
Basisk jord (pH 8-14)

Begge ytterkantene (for sur eller for basisk) kan føre til at plantene får manglende tilgang på næringsstoffer.

Hva er surjord?

Surjord er en naturlig jordtype i naturen. Vi finner surjord på kalkfattige bergarter som granitt og kvarsitt, i skogbunnen, på myra og i utvasket sand. Nedbør og kjølig klima bidrar også til en forsuring av jorden.

Surjord er altså helt normalt, men det er først når jorden blir så sur at plantene sliter med å ta til seg næring fra jorden, at det kan bli et problem.

Bør jeg kalke plenen?

Mose trives i lett surjord og et vanlig råd er derfor å kalke plenen for å nøytralisere jordens pH, slik at gresset får bedre vektsvilkår.

Vi møter derimot ofte hageeiere som tror de ikke har «grønne fingre» fordi de ikke får plantene til å overleve. I mange tilfeller viser det seg at de har vært for ivrige med å kalke hagen, slik at jorden har blitt så basisk at plantene ikke lengre klarer å ta til seg næring. Svaret er så enkelt som det høres ut som, nemlig å slutte å kalke plenen.

Det er altså ikke nødvendig å kalke plenen med mindre jorden er for sur.

Hvordan vet jeg hvilken jord jeg har ?

Du kan få en viss pekepinn ved å studere jorden og naturen rundt deg. Som tidligere nevnt er jorden surere i kalkfattige bergarter, i skogsbunn (særlig barskog), ved myr og i utvasket sand. Lys forvitret leire er ofte surere enn blåleire. Mye nedbør og gjødsel forsurer også jorden.

Du kan også studere hvilke planter som trives i hagen din. Dersom surjordsplanter som rhododendron, hortensia, blåbær, magnolia eller laurbærhegg trives i hagen din, har du med høy sannsynlighet sur jord. De fleste skogsbunnplanter som f.eks bregne, mose, skogforglemmegei og astilbe trives i lett surjord.

På den andre siden, dersom typiske kalkplanter som peoner, timian og lavendel trives i hagen din, har du mest sannsynlig basisk jord.

Hvordan måle pH-verdien i jorden?

På befaring hos kunder måler vi alltid pH-verdien ved hjelp av jordanalyse.

Du kan også måle dette selv ved å sende inn jordprøve, bruke pH-strimmel eller ved å bruke egne måleapparater.

Eksempler på surjordsplanter

GranBlåbærAzaela
FuruTyttebærRøsslyng
LaurbærheggPotetKrekling
MagnoliaHortensiaHosta
Japansk LønnRhododendronAstilbe

Besøk Surjordshagen på Hagemessen 12-14.april

Vår hagedesigner Elisabeth Paulsen har designet surjordshagen som skal bygges på Hagemessen i Lillestrøm 12-14.april 2024.

Visjonen bak designet til Surjordshagen er å bryte noen forestillinger om surjordsplanter og skape refleksjon over hva surjord egentlig er. Når vi skal definere om jorden er sur eller ikke, blir vi fort opptatte av et tall, men som alt annet i naturen er grensene flytende.

I skogen gjør den våte skogsbunnen jorda lett sur og på myra trives blant annet bregner, iris og andre sumpplanter. Langs tregrensen faller visne barnåler som gjør jorden mer sur og oppe i fjellene i Himaya har Rhododendron sitt opprinnelsessted. Surjordshagen skal forestille en reise i naturen for å vise surjordsplantenes naturlige habitat.

Surjordshagen er en av WorldSkills hagene som Norske Hagedesignere har fått i oppdrag å designe. WorldSkills er også kjent som Skole-NM i yrkesfag der elevene ved anleggsgartnerfaget skal bygge hagene. Finn Schjøll, Espen Skarphagen (fra Sommerhytta) og Kjersti Bergesen (fra Tid for Hage) er med i juryen sammen med representanter fra WordSkills og NAML.

Vi ønsker elevene lykke til med oppbyggingen av hagene.

Klikk inn på Hagemessen sin hjemmeside for å lese mer og bestille billetter.

Hagemessen